Titlul Proiectului:  Cresterea capacitatii de productie a societatii Bizz on Wheels SRL prin investitii in echipamente de inalta performanta

Denumire Beneficiar: SC BIZZ ON WHEELS SRL

Scopul proiectului: Scopul principal al investiţiei este creşterea productivităţii, inovativitatii şi a competitivităţii societăţii pe piaţa internă şi externă.

Obiectivul principal: Obiectivul proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a SC BIZZ ON WHEELS SRL prin realizarea unei investitii initiale in extinderea capacitatilor de productie ca urmare a achizitionarii unor echipamente tehnologice inalt performante.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Cresterea capacitatii de productie a societatii BIZZ ON WHEELS SRL in termen de 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului prin achizitionarea echipamentelor ce fac obiectul proiectului.
  • Cresterea numarului de angajati pana la finalizarea implementarii proiectului prin recrutarea a 3 persoane, dintre care una apartinand categoriilor defavorizate.

Rezultate

1          Un echipament de debitare cu laser achizitionat prin intermediul proiectului

2          3 persoane noi angajate, dintre care una apartinand categoriilor defavorizate

3          Un echipament/dotare (rampa pentru persoane cu disabilitati) pentru adaptarea infrastructurii existente, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi si un kit panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie electrica la locatia de implementare a proiectului.

Data începerii proiectului: 02/09/2019

Perioada de implementare: 31.12.2020-30.04.2022

Valoare totala: 882,927.72 lei din care 740.955,21 lei finantare nerambursabila

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  site-ul web al lnstrumentelor Structurale în România www.fonduri-ue.ro precum si al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României